Prosjektet

Det er gravd vann, avløp, overvann, strøm og internett, samt fjernvarme fra eksiterende industri på Follum til nytt område som skal utvikles til ny industri. Fjernvarmen skal både varme biokarbon fabrikken, men også kunne føre overskuddsvarme fra produksjonen til VGM ut på fjernvarmenettet som går over hele Hønefoss.

Den nye fabrikken på Follum skal utvinne miljøvennlig karbon, fra hogstavfall og tømmer. Dette skal erstatte fossilt karbon, med hovedmål om å nå klimamål som er satt for år 2050.

I tillegg til å sikre vann, avløp og fjernvarme til ny fabrikk og videre utvikling av industri på Follum, har en del av jobben bestått av å erstatte en større kommunal vannkum for å øke vannforsyningssikkerheten til Ringerike kommune. Her ble det fjernet fjell helt inntil vannledninger med trykk for å ikke berøre innbyggerne mer enn nødvendig.

Andre prosjekter

VGM Follum

Strand og Enger Anlegg AS har på prosjektet VGM Follum utført en større jobb for å utvide infrastruktur til ny biokarbon fabrikk for VOW Green Metals. Lengden på grøftene i prosjektet er i overkant av 700 meter.

Naturstein fra eget pukkverk

Strand & Enger utvinner naturstein fra eget pukkverk. Steinen blir primært brukt til oppbygging av støttemur i forbindelse med egne prosjekter.

NCC Roads – diverse oppdrag

Vi har utført en rekke av varierte oppdrag i samarbeid med NNC Roads. Dette partnerskapet kan best sammenlignes med å åpne en smågodtpose – en miks av utfordrende og spennende oppgaver. Variasjonen av oppdrag gir et innblikk i det allsidige samarbeidet vi har utviklet.