Prosjektet

Samarbeidet med NNC Roads har vært preget av en imponerende variasjon innen veivedlikehold og anleggsarbeid. Fra vinterens utfordringer med brøyting og strøing til sommerens grønt vedlikehold, inkludert hogst, rydding og rensing av grøfter, har Strand & Enger stått støtt gjennom alle årstider. Oppgaver som opptak og utsetting av brøytestikk, oppsett og fjerning av skilt, samt opprydding etter flom, vitner om et dedikert fokus på detaljer og sikkerhet.

Den omfattende listen inkluderer også arbeid med diverse vann- og avløpsprosjekter (VA), konstruksjon og vedlikehold av veier, fjerning av asfalt, masseutskiftning, grunnarbeid for både nye og eksisterende veier, samt oppsetting av nye busskur. Kosting av veier rundt prosjektene viser også en helhetlig tilnærming til veivedlikehold. Dette samarbeidet har vist Strand & Enger sin evne til å levere på tvers av ulike fagområder og oppgavetyper.

Andre prosjekter

VGM Follum

Strand og Enger Anlegg AS har på prosjektet VGM Follum utført en større jobb for å utvide infrastruktur til ny biokarbon fabrikk for VOW Green Metals. Lengden på grøftene i prosjektet er i overkant av 700 meter.

Naturstein fra eget pukkverk

Strand & Enger utvinner naturstein fra eget pukkverk. Steinen blir primært brukt til oppbygging av støttemur i forbindelse med egne prosjekter.

NCC Roads – diverse oppdrag

Vi har utført en rekke av varierte oppdrag i samarbeid med NNC Roads. Dette partnerskapet kan best sammenlignes med å åpne en smågodtpose – en miks av utfordrende og spennende oppgaver. Variasjonen av oppdrag gir et innblikk i det allsidige samarbeidet vi har utviklet.